ไวรัสซิก้ากับยุงลาย..ภัยร้ายโรคพิการแต่กำเนิด

ภาพยุงลายที่เห็นด้างล่าง คือ ยุงลายบ้านหรือยุงไข้เหลือง ชื่อวิทยาศาสตร คือ Aedes Aegypti  นักวิจัยกำลังศึกษาพันธุศาสตร์และชีววิทยาของยุงชนิดดังกล่าวอันเป็นพาหะนำโรคไข้ซิก้า ชิคุนกุนยา ไข้เลือดออกและโรคไข้เหลือง การศึกษานี้มีขึ้นเพื่อควบคุมการแพร่กระจายและศึกษาการต่อต้านยาฆ่าแมลงของยุงลาย

By Muhammad Mahdi Karim

องค์การอนามัยโลกได้แจ้งว่า “ไวรัสซิก้า” เป็นโรคที่ติดต่อโดยยุงลายและเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคพิการแต่กำเนิด(Birth defect) คาดว่าจะแพร่กระจายไปยังทุกประเทศในทวีปอเมริกา ยกเว้นแคนาดาและชิลีเนื่องจากสภาพอากาศหนาว และตอนนี้องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดของเชื้อไวรัสซิกาจากยุงลายเป็นปัญหาสุขภาพระดับฉุกเฉินทั่วโลก เพราะนอกจากจะเป็นอันตรายต่อว่าที่คุณแม่และทารกในครรภ์แล้ว ยังพบว่าบางรายมีปัญหาทางระบบประสาทด้วย

เพื่อความปลอดภัยของคุณผู้อ่าน เรามีวิธีการป้องกันที่สามารถทำได้ง่าย ๆ ที่บ้าน ซึ่งเป็นข้อแนะนำจากสำนักระบาดวิทยาเพื่อควบคุมการระบาดของโรคที่ติดต่อผ่านยุงดังนี้ค่ะ

1. การพ่นยาฆ่าแมลง
การพ่นยาฆ่าแมลงสามารถลดจำนวนยุงและการแพร่กระจายบริเวณที่ยุงชุกชุมได้ทันที วิธีนี้จะเป็นการกำจัดยุงพาหะตัวเต็มวัย
2. การป้องกันยุงกัด
สำหรับยาทากันยุงนั้นมีฤทธิ์ป้องกันได้ชั่วคราวเท่านั้น ดังนั้นนอกจากการทายากันยุงแล้ว เราขอแนะนำให้ป้องกันโดยใช้มุ้งและมุ้งลวด สวมเสื้อแขนยาวและกางเกงขายาว
3. ความร่วมมือ
รณรงค์ร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง รวมถึงช่วยกันสอดส่องบริเวณต่าง ๆ ในครัวเรือนที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงได้
4. การจัดการสิ่งแวดล้อม
ทำทางระบายน้ำไหลไม่ให้มีแอ่งน้ำขัง ถมหลุมบ่อต่าง ๆ สำหรับภาชนะเก็บน้ำ ไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่มหรือน้ำใช้ต้องมีฝาปิด รวมถึงน้ำใช้ในห้องน้ำด้วย

อย่างไรก็ดีเราไม่ได้มุ่งหวังให้คุณผู้อ่านตื่นตระหนกจนเกินเหตุ แต่ปัญหานี้เป็นปัญหาของเราทุกคน และเชื่อว่ามีเพียงความร่วมมือเท่านั้นที่จะทำให้ผ่านวิกฤตินี้ไปได้…เพื่อความปลอดภัยทางสุขภาพของทุกท่านค่ะ

12 Comments on “ไวรัสซิก้ากับยุงลาย..ภัยร้ายโรคพิการแต่กำเนิด”

  1. Pingback: levitra
  2. Pingback: cialis 10mg
  3. Pingback: viagra pill
  4. Pingback: viagra pill
  5. Pingback: viagra for sale
  6. Pingback: cialis otc
  7. Pingback: walmart cialis
  8. Pingback: cialis canada
  9. Pingback: tadalafil price

Comments are closed.